Ivo Andric

Inhaltsangaben
Kurzbeschreibungen
Zusammenfassungen
Seite 3


Wesire und Konsuln : Roman - Ivo Andri´cWesire und Konsuln : Roman
Ivo Andri´c

Gebundene Ausgabe, 1961
     Verkaufsrang: 1437996     
  Über Amazon bestellen (Bücher direkt bei Amazon.de versandkostenfrei, alles andere lt. Angabe)
ASKA I VUK I DRUGE PRIPOVIJETKE - Ivo Andri?ASKA I VUK I DRUGE PRIPOVIJETKE
Ivo Andri?

Gebundene Ausgabe, 2004
     Verkaufsrang: 2468188     
  Über Amazon bestellen (Bücher direkt bei Amazon.de versandkostenfrei, alles andere lt. Angabe)

? arolija umjetnosti je u tome ? to svako djelo nastalo u njenom okrilju daje mogu? nosti za li? ni do? ivljaj. Tako je i sa pri? om Aska i vuk. Koliko god ? eljeli da je primimo kao pri? u o ov? ici Aski, te? ko nam se oduprijeti utisku da je tu rije? o elementima basne koji nas prenose u jednu drugu realnost, u ? ivot ljudi. Bez obzira na to kako gledamo na Asku i kako je do? ivljavamo, ova pri? a ime ? ire, op? teljudsko zna? enje, ona govori o neobi? noj borbi za opstanak, govori o svima onima koji su morali da odigraju svoju "igru za ? ivot". Naravno, osim ove, u knjizi se nalaze i druge zanimljive pri? e.NA DRINI ?UPRIJA - Ivo Andri?NA DRINI ?UPRIJA
Ivo Andri?

Gebundene Ausgabe, 2004
     Verkaufsrang: 321443     
  Über Amazon bestellen (Bücher direkt bei Amazon.de versandkostenfrei, alles andere lt. Angabe)

Na Drini ? uprija je jedan od najpoznatijih romana bosanskohercegova? kog knji? evnika, i dobitnika Nobelove nagrade za knji? evnost, Ive Andri? a. Roman je prvi put objavljen 1945. godine. Osnovni simbol ovog djela je most, taj nijemi svjedok koji pamti prividno slaganje razli? itih kultura, vjera i naroda. Most je, u stvari, jedina postojana i nepromjenljiva ta? ka sa koje se, i na kojoj se napetost i sukobi vide jasnije. Izme? u po? etka i kraja romana, tj. izme? u gra? enja i ru? enja mosta ? iri se pri? a o sudbini vi? egradskih ljudi, o dobru i zlu u njima, ali i o nadi koja postoji i koja je neuni? tiva, jer: " Sve mo? e biti. Ali jedno ne mo? e: ne mo? e biti da ? e posve i zauvek nestati velikih i umnih a du? evnih ljudi koji ? e za bo? ju ljubav podizati trajne gra? evine, da bi zemlja bila lep? a i ? ovek na njoj ? ivio lak? e i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi zna? ilo da ? e i bo? ja ljubav ugasnuti i nestati sa sveta. To ne mo? e biti. "Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik - Ivo AndricDie Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik
Ivo Andric

Broschiert, 1974
     Verkaufsrang: 1552936     
  Über Amazon bestellen (Bücher direkt bei Amazon.de versandkostenfrei, alles andere lt. Angabe)
Die Geliebte des Veli Pascha - Ivo AndricDie Geliebte des Veli Pascha
Ivo Andric

Broschiert, 1962
     Verkaufsrang: 180111     
  Über Amazon bestellen (Bücher direkt bei Amazon.de versandkostenfrei, alles andere lt. Angabe)
Das Fräulein - Ivo AndricDas Fräulein
Ivo Andric

Unbekannter Einband, 1962
     Verkaufsrang: 1259946     
  Über Amazon bestellen (Bücher direkt bei Amazon.de versandkostenfrei, alles andere lt. Angabe)

Taschenbuch Ullstein Verlag 187 S. ordentliches Exemplar, Gebrauchsspuren vor allem am Einband, berieben freie Blatt herausgetenntOmer- Pascha Latas. Der Marschall des Sultans - Ivo AndricOmer- Pascha Latas. Der Marschall des Sultans
Ivo Andric

Broschiert, Dezember 1997
     Verkaufsrang: 1581391     
  Über Amazon bestellen (Bücher direkt bei Amazon.de versandkostenfrei, alles andere lt. Angabe)
Wesire und Konsuln - Ivo AndricWesire und Konsuln
Ivo Andric

Broschiert, September 1994
     Verkaufsrang: 1150725     
  Über Amazon bestellen (Bücher direkt bei Amazon.de versandkostenfrei, alles andere lt. Angabe)
Die Brücke über die Drina - Ivo AndricDie Brücke über die Drina
Ivo Andric

Kunststoffeinband, 1962
     Verkaufsrang: 1644420     
  Über Amazon bestellen (Bücher direkt bei Amazon.de versandkostenfrei, alles andere lt. Angabe)

Die Brücke über die DrinaDie Brücke über die Drina - Ivo AndricDie Brücke über die Drina
Ivo Andric

Taschenbuch, 1997
     Verkaufsrang: 1569245     
  Über Amazon bestellen (Bücher direkt bei Amazon.de versandkostenfrei, alles andere lt. Angabe)Vorige SeiteSeiten:
 1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 
Nächste SeiteFotos und Reiseberichte mit Bildern, Kuriositäten